Alex-tech.net - Alexander Technique Online Resource
eMail: info@alexanderteknik.se
   

Alexandertekniken lägger inte till någonting. Alexandertekniken gör ingenting mer komplext.

Alexanderteknikens huvudpremiss är att människor i allmänhet är ansatta av omedvetna vanor i kropp och tanke.
Dessa vanor tar individen med sig in i varje aktivitet och göromål. Ofta intresserar sig människor inte för dessa dåliga vanor, som kanske rubriceras "klumpighet" eller "dålig hållning" - förrän dessa vanor föranleder akuta smärttillstånd.

Alexanderlärare har i ett halvt sekel arbetat framgångsrikt med sångare och musiker välden över. Alexander själv var recitatör, och hade just rösten som arbetsredskap.

Du som är musiker eller sångare har en direkt beröringpunkt med Alexandertekniken, genom att du redan kan förstå värdet av en ökad känslighet.

Alexandertekniken undervisas vid Juilliard School of Performing Arts i New York, The Royal College of Music i London, The Royal Conservatory of Music i Toronto och vid många andra musikskolor och universitet världen över.

När du arbetar med en Alexanderlärare kommer du att få en förhöjd kunskap om dina egna spänningslägen, och du kommer att lära dig att identifiera blockerande beteenden som du tidigare saknat kännedom om.

I Alexandertekniken lär vi oss sluta med det överflödiga, destruktiva och onödiga. Detta kallas i Alexandertekniken för att "vara ur vägen".

Var ur DIN EGEN väg.

Var ur LÄRARENS väg.

Var ur DETs väg.

Somliga uppfattar detta axiom som en indikation på det tillstånd när en individ manifesterar ett fullständigt deltagande i den pågående processen, i synnerhet i konstnärligt utövande.

Tillbaka

   
Allt innehåll på denna website (C) Henrik Jönsson, kopiering förbjuden