Alex-tech.net - Alexander Technique Online Resource
eMail: info@alexanderteknik.se
Saknas din fråga?

Fråga en lärare!
eMaila oss här!


Diskutera med andra!

Besök Alexanderteknikens diskussionsforum Här!


   
Frågor & Svar
Det här är ett urval av vanliga frågor som vi av erfarenhet vet ofta ställs när man först blir introducerad till Alexandertekniken. Om du har några övriga frågor, tveka inte att höra av dig och Fråga en lärare! Vi kommer att uppdatera den här listan med nya frågor regelbundet.

Alexandertekniken lär ut hur man blir medveten om sina vanemässiga reaktioner, och hur man förändrar dem. Alexandertekniken är ingen kur eller behandlingsform, utan snarare en undervisning där eleven kan lära sig att förändra och förbättra hur han fungerar. Detta har dock läkande egenskaper som bieffekt. Alexandertekniken kan beskrivas som en teknik där man lär sig att utveckla en konstruktiv medvetenhet. Medvetenhet om vad som pågår både på insidan och på utsidan av oss själva - medan det pågår, och hjälper oss att förbättra sättet på vilket vi hanterar oss själva i alla sitationer.
S.

Teknikens syfte är att omskola kroppens nervsystem genom en serie lektioner på ca en halvtimme då läraren, genom att guida eleven genom olika rörelser, låter eleven bli uppmärksam på en korrekt sensorisk medvetenhet i hur hela kroppen kan användas på ett mer konstruktivt sätt. Den här sensoriska medvetenheten växer sig starkare och starkare tills eleven själv är kapabel att använda sin kropp korrekt och att försätta den i bästa tänkbara fördelaktiga position i all daglig aktivitet så att minsta möjliga återfall tillbaka i de gamla vanorna kan undvikas. Över sjuttio års utövande har konsekvent visat att Alexandertekniken håller kroppen frisk, mentalt och fysiskt effektiv och dessutom skänker ett lugn och ett självförtroende som gör livet till en njutning och inte bara ett existerande.
S.

Vanligtvis rekommenderas mellan 25 till 30 lektioner med så korta intervall som möjligt när man är nybörjare. Eftersom man arbetar mot vanor lika långa som ens livstid så sägs det ibland "ju fler desto bättre". Många elever kommer också för att erfara alexandertekniken som en fortlöpande inlärningsprocess och således fortsätter att ta enstaka eller regelbundna lektioner långt efter den inledande perioden.
S.

En lektion är vanligtvis 30-45 minuter lång, och under den tiden kommer läraren, genom att använda sina händer och sin röst, att arbeta med dig för att upptäcka vanemässiga reaktioner, och gradvis att införa nya sensoriska erfarenheter som går utanför det invanda. Du behöver inte ha på dig några speciella kläder, men kjol kan vara opraktiskt eftersom läraren kommer att arbeta med elevens ben medan eleven ligger på ett bord.
S.

F.M. ALexander Frederick Matthias Alexander (1869-1955) var en recitatör från Tasmanien som gradvis utvecklade ett tillstånd av hes röst och problem med stämbanden, vilket försämrade hans förmåga att uppträda till den grad att han kände sig oförmögen att utöva sitt yrke. Han sökte läkarvård, och hans läkare föreslog att han skulle vila rösten i två veckor innan en viktig föreställning. Alexander följde läkarens råd, och hans tillstånd förbättrades. När han återigen började uppläsningen försämrades hans röst igen, och till slut kunde han inte ens avsluta framträdandet. Alexander postulerade således att förlusten av hans röst orsakades av något han gjorde när han påbörjade en uppläsning, något som hans läkare instämde i att det lät rimligt. Vad det "något" var, kunde läkaren tyvärr inte säga honom. Baserat på detta började Alexander själv en utforskning för att upptäcka orsakerna till sin heshet.

Detta var början till utvecklingen av alexandertekniken.

S.

Alexandertekniken har använts i dramaskolor och teaterutbildningar världen över, och likaledes i orkesterutbildningar och musikkonservatorier. På senare tid har tekniken också blivit populär bland många kampsportsutövare och zenbuddhister.

Här är några som du kanske känner till, som har dragit nytta av alexandertekniken:

Psykologi och Vetenskap
Frederick (Fritz) Perls - Grundaren av Gestaltterapin
Nikolaas Tinbergen - Nobelprisvinnare i Fysiologi/Medicin
Robertson Davies, Aldous Huxley, George Bernard Shaw, John Dewey

Skådespeleri och konstnärligt utövande
William Hurt, Kevin Kline, John Cleese, Mary Steenbergen, Robin Williams, Paul Newman, Maggie Smith, Jeremy Irons, John Houseman, Keanu Reeves, Paul Newman, Joanne Woodward, Sir Colin Davis, Paul McCartney, Sting, Joel Gray och många fler!

S.

Det finns inga aggressiva drag i alexandertekniken överhuvudtaget, och det är inga faror involverade i att lära sig själva tekniken. Om du har några skador eller andra medicinska problem, eller om du är gravid, så är det dock tillrådligt att konsultera din läkare innan du kommer för att ta lektioner.
S.

Alexandertekniken är ingen kur eller behandlingsform, det är en undervisning genom vilken eleven kan lära sig att förändra och förbättra hur han eller hon fungerar. Detta har dock läkande egenskaper som bieffekt.

Elever i alexandertekniken upplever ofta drastiska förbättringar både fysiskt och psykiskt, såsom till exempel avtagande eller upphörande av smärta i olika delar av kroppen.

S.

Eftersom alexanderarbete ökar känslighet och underlättar precision, så har det ett positivt inflytande på alla aktiviteter som du vill prestera bra i. Genom alexanderarbete så kommer du inte att GÖRA något mer komplicerat i ditt utövande, utan du kommer att lära dig hur du blir medveten om och STOPPAR saker som du inte visste var blockerande. Därför kan det sägas att alexandertekniken är subtraherande snarare än adderande, när vi ökar vår medvetandenivå vinner vi möjligheten att sluta blockera oss själva och istället tillåta ett naturligt flow att samexistera med vår intention. Alexandertekniken har lärts ut med stor framgång i musikkonservatorier och dansskolor i ett halvt århundrade, och är allmänt erkänd som en kraftfull tillgång i alla former av uppträdande.
S.

Alexandertekniken liknar varken yoga eller pilates, men den kommer hjälpa dig att förbättra ditt utövande i båda dessa aktiviteter om du lär dig att tillämpa den.

Till skillnad från yoga och pilates så lär alexandertekniken inte ut några övningar, eftersom alla omedvetna spänningar och begränsningar som eleven bär med sig kommer att tas med in i alla nya aktiviteter som han eller hon väljer att utöva. Alexandertekniken arbetar istället utan fixerade former eller övningar, genom att öka medvetenheten om destruktiva vanor och spänningar så att de kan frias och förändras.

S.

Alexandertekniken är inte ett spirituellt system, det är en praktisk undervisningsform genom vilken man höjer uppmärksamhet. Det finns en del paralleller mellan Alexander och vissa österländska spirituella läror, men Alexandertekniken grundades helt utan stöd i andra traditioner.

Det råder dock inget tvivel om att personer som praktiserar meditation kan dra stor nytta av undervisningen som ges i alexandertekniken. Även i de långa sittande meditationspass som praktiseras i många meditationssystem är alexandertekniken värdefull: sittandet kan vara utan ansträngning, upprätt och med en fri andning snarare än smärtsam, ihopdragen och kutryggig - typiska problem hos en skrivbordsarbetare som börjar med meditation.

S.

Ja! Du behöver inte vara vältränad eller ha någon speciell träning för att kunna börja med alexandertekniken. Allt som behövs för att verkligen kunna dra nytta av lektionerna är uthållighet och en vilja att utvecklas.
S.

I teorin är det inte omöjligt, men ingen har hittills klarat av det. Alexander sa en gång "Vem som helst kan göra det jag gjorde - om de GÖR vad jag gjorde!". Men det är det såklart ingen som gör. Eftersom tekniken arbetar med att förändra vanor och sättet som vi uppfattar sinnesintryck, är det nödvändigt med en lärare. Omedvetna vanor är osynliga för medvetandet hos en person utan speciell träning. Läraren hjälper till att upptäcka dem, och att undan för undan öka viljan och förståelsen i eleven som är nödvändig för att kunna börja arbeta självständigt.
S.

På senare år har en veritabel djungel av böcker med varierande kvalitét dykt upp i bokhandlarna. Här är några förslag:

Bodylearning - Michael Gelb, en enkel och lättsmält introduktionsbok för Alexanderteknik.

The Alexander Principle - Dr. Wilfred Barlow, antar ett medicinskt perspektiv för lekmän under det att den introducerar grundläggande Alexandertekniska principer.

Freedom To Change - Frank Pierce Jones, ett mer vetenskapligt anslag i att summera och förklara Alexandertekniken.

The Alexander Technique As I See It - Patrick Macdonald, en mycket precis exposition rörande hur Alexandertekniken undervisas. Kan vara mer svårtillgänglig för en nybörjare, men utmärkt läsning för den som har tagit några lektioner.

Alexanders böcker: - Frederick Matthias Alexander, dessa böcker är betydligt mer krävande att läsa, men är också det ursprungliga källmaterialet för Alexanderteknik. Dessa är Alexanders böcker:

Man's supreme Inheritance
Constructive Conscious Control of the Individual
The Use of the Self
The Universal Constant In Living

S.

Eftersom alla människor är olika, så är lärare i alexandertekniken också det. The Society of Teachers of the Alexander Technique har en lista på mer än 3000 lärare över hela världen. Många nationella föreningar är anslutna till STAT och kan hittas genom deras sida. Det finns också STAT-kvalificerade lärare som har valt att inte vara medlemmar i detta sällskap. Inom sällskapet har de flesta lärare blivit utbildade av Mr. Walter Carrington eller av avgångselever från hans skola. Mr. Carrington var en av Alexanders elever, tillsammans med många andra, såsom Mr. Patrick Macdonald och Dr. Wilfred Barlow som båda undervisade på ett annat sätt än Mr. Carrington. Det är tillrådligt att prova olika lärare med olika bakgrunder för att få ett bredare perspektiv på vad som utgör alexandertekniken.
S.

Om du vill utbilda dig till alexanderlärare står du inför den svåra uppgiften att välja ut en skola. Det finns många skolor med olika attityder till inlärningsprocessen. En del av seniorlärarna som utbildades av Alexander föreslog till och med att öppnandet av ny skolor skulle avstanna helt.

1600 timmar utspridda över tre år är det grundläggande kravet för att bli en alexanderlärare, men vilken anständig skola som helst medger att en skicklighet som alexandertekniken inte med lätthet anpassar sig till ett schema, och att mer tid oftast behövs.

Du kommer att få besöka flera olika skolor och vara uppmärksam på lärarens disciplin och intrycket du får av kvaliteten av de andra elevernas förståelse. På The Society of Teachers of the Alexander Technique finns en lista över de olika skolorna i Storbritannien.

S.
 
Search

Dela dina erfarenheter!
Diskutera Alexandertekniken med andra på Alexander Diskussionsforum!


Kommande evenemang
Intensivkurs i Stockholm


Alexanderteknik-nyheter!
Vill du ha e-post om nyheter angående Alexandertekniken?
Prenumerera här!

Allt innehåll på denna website (C) Henrik Jönsson, kopiering förbjuden